Technologia mycia hydraulicznego. Woda pod wysokim ciśnieniem ma zastosowanie np. do czyszczenie wymienników przeponowych różnego rodzaju. Najczęściej czyszczone są wymienniki płaszczowo-rurowe. Do oczyszczania przestrzeni między rurowej wykorzystuje się pistolety lub urządzenia automatyczne a rurki czyszczone są przy użyciu elastycznych lub sztywnych lanc zakończonych obrotową dysza czyszczącą.

W wymiennikach o szczególnie twardych i uciążliwych zanieczyszczeniach, gdzie wymagane jest użycie ultra wysokich ciśnień, stosuje się stacjonarne dysze czyszczące z odpowiednim napędem, gdy wymagane jest czyszczenie wymienników.