Podstawową zaletą jaką niesie wodne ciśnieniowe czyszczenie kotłów i zbiorników jest fakt, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Nowoczesne narzędzia czyszczące dają możliwość ograniczenia udziału człowieka jedynie do zainstalowania ich we wnętrzu zbiorników i gwarantują osiągnięcie oczekiwanych efektów czyszczenia. Proces czyszczenia kotłów jest szybki i skuteczny. Woda pod wysokim ciśnieniem pozwala usuwać wszelkie zanieczyszczenia, poczynając od miękkich szlamów, poprzez twardsze frakcje substancji ropopochodnych i asfalty aż do najtwardszych osadów, nawet betonu. Odspojone zanieczyszczenie usuwane są przy użyciu agregatu ssącego.