Ligra Sp. z o.o.
ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik

tel. 32 422 90 98, kom. 510 165 636, fax: 32 422 90 99
email: biuro@ligra.pl

NIP 642-299-56-81, REGON 240654106
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000520538
Kapitał zakładowy / Kapitał wpłacony: 450 000,00 PLN

Kliknij na mapę aby powiększyć