Technologie wykorzystujące dynamiczne działanie strugi wodnej o wysokiej energii noszą ogólną nazwę czyszczenie hydrodynamiczne i ze względu na cały wachlarz zalet można je stosować we wszystkich gałęziach przemysłu, takich jak: energetyka, petrochemia, górnictwo, budownictwo, przemysł spożywczy i inne. Są doskonałe także w pracach remontowych i nadają się m.in. do kruszenia betony i jego reprofilacji.

Nasza firma LIGRA aktywnie uczestniczy w procesie upowszechniania i rozwoju technik wysokociśnieniowych. Dysponujemy potencjałem technicznym, wiedzą oraz kilkunastoletnim doświadczeniem, które pozwalają proponować Państwu najnowsze i najbardziej skuteczne rozwiązania z zakresu czyszczenia wodą o parametrach do 300 MPa.

Do realizacji usługi używamy mobilnych agregatów wysokociśnieniowych z napędem spalinowym, specjalistycznych dysz, pistoletów i innego osprzętu pomocniczego.

W pracach remontowo-konserwacyjnych w energetyce i innych gałęziach przemysłu wykorzystujemy te rozwiązania do:
  • czyszczenia kondensatorów turbin i innych wymienników ciepła;
  • czyszczenia obrotowych podgrzewaczy powietrza (LUVO,ROPP) i spalin (GAVO, ROSS);
  • czyszczenia komór i powierzchni wymiany ciepła w kotłach;
  • czyszczenie i udrażnianie rurociągów z zanieczyszczeń o różnej strukturze i twardości;
  • oczyszczanie i przygotowanie pod nakładanie powłok antykorozyjnych
    wszelkiego rodzaju powierzchnie;
  • czyszczenie zbiorników i kominów;
  • czyszczenie, renowacja, wyburzanie, cięcie i kucie betonu;
  • reprofilacja betonu.