Hydrodynamiczne czyszczenie obrotowych podgrzewaczy powietrza (ROPP, LUVO) i spalin (ROSS, GAVO) wodą, zapewnia usunięcie wszelkich zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania różnych paliw i powstałych w skutek działania różnych czynników takich jak, zawilgocenia koszy podgrzewacza czy gwałtowna zmiana parametrów paliwa. Proponowana przez naszą firmę metoda na czyszczenie podgrzewaczy eliminuje problemy związane z wyjmowaniem ciężkich wypełnień wymienników, ale przede wszystkim nie ma szkodliwego i uciążliwego pylenia i zanieczyszczenia kotłowni.

Stosowanie automatycznych napędów urządzenia czyszczącego zapewnia wysoki poziom osiąganych wyników czyszczenia i eliminuje udział człowieka, jedynie do instalacji urządzenia i kontroli całej operacji, bez konieczności przebywania w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. Sterowanie automatyczne gwarantuje, że urządzenie w całym okresie pracy utrzyma założone, optymalne parametry czyszczenia i żadna część powierzchni wypełnienia nie będzie pominięta. Instalacja zespołu czyszczącego jest prosta i szybka, polega na tym że, montuje się promieniowo, wewnątrz kanału spalin belkę nośne na której porusza się, sterowany automatycznie, wózek napędowy z zamocowanymi zespołami dyszowymi. Rodzaj i wielkość dysz dobierana jest indywidualnie do każdego wymiennika zależnie od średnicy wirnika i stopnia zanieczyszczenia. Automatyka sterująca posuwem wózka z dyszami umożliwia precyzyjne jego przemieszczanie po promieniu wirnika synchronicznie z obrotami. Zespoły dyszowe zasilane są wodą za pomocą wysokociśnieniowej pompy nurnikowej z napędem spalinowym. Połączenie pompy i urządzenia czyszczącego zapewniają elastyczne przewody wysokociśnieniowe, których długość może wynosić do kilkudziesięciu metrów.

Gwarantujemy wysoką dyspozycyjność i profesjonalizm naszego serwisu hydrodynamicznego. Czas potrzebny na wyczyszczenie jednego obrotowego podgrzewacza wynosi od 24 do 48 godzin.

Sposób montażu urządzenia czyszczącego / zobacz