W dziedzinie przemysłowego czyszczenia obok metody wysokociśnieniowej i suchej metody strumieniowo-ściernej rozwinęła się nowa technologia czyszczenia na mokro z wykorzystaniem ścierniwa.

LIGRA w procesie czyszczenia strumieniowo- ściernego stosuje urządzenia Torbo, które charakteryzują się przygotowywaniem mieszaniny ściernej w specjalnym zbiorniku zasypowym gdzie mieszanina ścierna jest dobrze przygotowana, a woda wykorzystywana jest do wytwarzania ciśnienia w zbiorniku, który stanowi jednocześnie akumulator ciśnienia. Emisja pyłów ograniczona została o około 95% w porównaniu z suchym piaskowaniem. Cechą wyróżniającą agregaty Torbo jest ich uniwersalność.

Za pomocą jednego urządzenia można zarówno czyścić delikatną powierzchnię, jak i usuwać twarde warstwy farby, czy osadów. Możliwe jest to dzięki niezależnej regulacji ilości ścierniwa i wody. Technologia ta sprawdza się w czasie pracy na wysokościach (do 250 m) i w niemal każdych warunkach pogodowych (przy temperaturze powietrza powyżej 0 oC).

Zużycie ścierniwa i wody ograniczone zostało o 60%, co jest aspektem zarówno ekonomicznym, jak i ekologicznym. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego zaworu dozującego, który umożliwia oszczędność bez spadku wydajności. Rezultatem tego rozwiązania jest redukcja o 50% ilości odpadów, co przynosi wymierne korzyści przy rozpatrywaniu kosztów utylizacji urobku. Kolejna przewaga systemu Torbo nad suchym piaskowaniem to fakt, że nie wymagany jest specjalny ubiór pracownika oraz dodatkowe bariery czy parawany osłaniające czyszczoną powierzchnię (odpada więc koszt i czas wykonania tych instalacji). Dzięki redukcji zapylenia o 95% możliwe stało się czyszczenie w specjalnych warunkach np. w otoczeniu wrażliwych urządzeń, czy w pobliżu ruchu pieszego.

Zastosowania:
- usuwanie korozji z urządzeń i konstrukcji stalowych,
- usuwanie starej farby z powierzchni ocynkowanych bez
  uszkodzenia warstwy galwanicznej,
- renowacja fasad obiektów (zanieczyszczone powierzchnie ceramiczne,
  betonowe, aluminiowe itp.)
- usuwanie graffiti,
- usuwanie oznakowania poziomego dróg,