Jednym z najbardziej popularnych materiałów budowlanych produkowanym na skalę przemysłową jest beton. Konstrukcje wykonane z tego materiału mogą przetrwać wiele lat, co świadczy o jego wytrzymałości. Niestety eksploatacja oraz ekspozycja betonu na warunki atmosferyczne przyspieszają jego degradację. Dla wydłużenia żywotności konstrukcji betonowych przeprowadza się naprawy lub kompleksowe remonty. Głównym zastosowaniem technologii wyburzania hydrodynamicznego, przy pomocy strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, jest usuwanie betonu z najbardziej podatnych na uszkodzenia konstrukcji betonowych, jakimi są m.in. mosty, tunele i nabrzeża.

Metoda hydrodynamicznego wyburzania nie jest dedykowana wyłącznie osłabionym konstrukcjom betonowym. Znajduje również zastosowanie do modyfikowania dobrej jakości betonu. W rezultacie wyburzanie hydrodynamiczne części powierzchniowej betonu pozwala wiązać nową warstwę betonu w sposób bardziej zwarty.

W metodzie hydrodynamicznego wyburzania woda jest dostarczana do narzędzia pracy przez pompę wysokociśnieniową napędzaną silnikiem wysokoprężnym. Czynnik roboczy, penetrując porowaty beton, generuje wewnętrzne ciśnienie, które po przekroczeniu pewnej wartości powoduje, w końcowej fazie, usunięcie betonu. W przypadku zastosowania zautomatyzowanego systemu (robot do wyburzania) ciśnienie wody wynosi 1000 bar przy wydajności 200 l/min. Natomiast przy zastosowaniu jako narzędzia ręcznej lancy trzymanej przez operatora, parametry czynnika roboczego wahają się od 2500 – 3000 bar przy wydatku wody rzędu 20 – 26 l/min. W przypadku zastosowania robota możliwe jest również wykorzystanie systemu TWIN: 2 x 2500 - 3000 bar.

Zalety metody wyburzania hydrodynamicznego:
  • Znacznie bardziej efektywna i ekonomiczna od tradycyjnych metod wyburzania,
  • Nie generuje wtórnych uszkodzeń, np. mikropęknięć, jak w metodzie udarowej,
  • Pozostawia chropowatą powierzchnię (zapewniając prawidłowe związanie z nowym betonem),
  • Pozwala oczyścić pręty zbrojeniowe, nie uszkadzając ich,
  • Nie generuje wibracji,
  • Nie powoduje pylenia,
  • Mniejsze natężenie hałasu niż w przypadku tradycyjnych metod udarowych,
  • Dodatkowe zrobotyzowanie metody hydrodynamicznej pozwala selektywnie usuwać beton,
  • Bezpieczeństwo zastosowania metody w strefach zagrożenia wybuchem,
  • Metoda ta może być stosowana pod powierzchnią wody.

Kucie betonu metodą hydrodynamiczną jest bardziej efektywne w porównaniu z klasycznymi metodami wyburzania (metodami udarowymi). Szybkość usuwania betonu zależy przede wszystkim od wytrzymałości betonu oraz grubości warstwy do usunięcia. Ponadto istotną rolę odgrywają: wielkość ziarna, jakość kruszywa oraz wymiar, jakość i gęstość zbrojenia.